משאבי
אנוש

משאבי
אנוש

אופנה
ועיצוב

אופנה
ועיצוב

בכירים

בכירים

משרות
מכירות

משרות
מכירות

שיווק
ופרסום

שיווק
ופרסום

משרות
קמעונאות

משרות
קמעונאות

מזון

מזון

אדמיניסטרציה

אדמיניסטרציה

הצוות שלנו

מור משדי

מנהלת סניף ראשי

אבי מיבסקי

בעלים ומנכ”ל

עידו מיבסקי

רכז גיוס בכירים