• הנני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.

  • בחתימתי על התחייבות זאת, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי להיכלל במאגרי המועמדים לעבודה בחברת מיבסקי.

  • היה ואמצא מתאים לתפקיד מסוים, ידוע לי כי חברת מיבסקי תעביר את פרטיי האישיים ו/או קורות החיים שלי ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, לאחר קבלת הסכמתי, בכתב או בעל פה.

  • מיבסקי תעשה מאמץ לבצע השמה לכל המועמדים הפונים, אך אינה מתחייבת לעשות כן.

  • ההתקשרות בין המועמד לבין הארגון המעסיק, נעשית בין הצדדים ומיבסקי אינה אחראית לפגיעה מהתקשרות זו בין הצדדים.

  • כל הזכויות למידע המצוי באתר זה שמורות לחברת מיבסקי, ואין להעתיק לשכפל או לעשות שימוש כלשהו במידע זה ללא אישור מחברת מיבסקי.